Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til Toppur’s årlige generalforsamling

Onsdag d.6.november 2019 kl. 19.30

i Skjød forsamlingshus, Bygaden 25, 8450 Hammel.

Generalforsamlingens dagsorden kan ses her: Indkaldelse_GF2019_Toppur

Toppur er som altid vært med kaffe øl/vand, brød og lagkage!